НАЧАЛОТО НА СОЛНАТА СПЕЛЕОТЕРАПИЯ

Халотерапия, insaltroom

Едно време

Преди около 20 милиона години Източна Европа е била частично покрита от плитко море. След пресъхването му са останали големи количества пластове сол. Днес те са разположени от около 10 до 300 метра под повърхността. През 14-ти век хората започнали да копаят сол за собствена употреба и за търговия.

Тази терапия идва още от древна Гърция. Гърците имали голяма вяра в лечебната сила на силно соленото Средиземно море. Древногръцкият философ Платон е казал: "Морето лекува всички заболявания на човека", a Хипократ, древногръцки лекар, известен още като "Бащата на медицината", използвал редовно сол в практиката си, включително вдишване на пара от солена вода за лечение на дихателни заболявания.

През Средновековието европейските монаси, докато добивали сол в солни пещери, открили метод за бързо облекчаване на респираторни заболявания, известен като спелеотерапия. Те водели болни хора в солните пещери и ги оставяли да вдишват малките солни частици, образувани по естествен начин при разбиването на солните скали.

В началото на 90-те години на 20ти век, поради ограниченото наличие на подходящи солни мини или солни пещери в света, започва проучването на възможности за пресъздаване на микро климата им над земята. Солната спелеотерапия е метод за лекуване на пациенти като ги поставяме в средата на естествената солна пещера за определен период от време.

По време на Втората световна война солните мини в Германия били използвани като бомбоубежища. При бомбардировки хората често оставали в мините за продължитело време и вдишвали праха от солта. При напускане на убежищата много астматици вече били в по-добро състояние.

Присъствието на сух аерозолен натриев хлорид в много чиста околна среда е важен елемент на лечебения ефект. Други фактори като удобната и стабилна температура и ниската влажност увеличават терапевтичната стойност, а отрицателният аерозолен заряд, прочиства въздуха чрез групирането на частиците.

Спелеотерапията се е превърнала в ефективна, евтина алтернатива за хора с дихателни и кожни проблеми. Днес солните пещери се използват за лечение в здравните курорти на Австрия,Полша, Словакия, Румъния, Азербайджан, Киргизстан, Русия и Украйна.

В наши дни

Халотерапията е модерна версия, която реконструира спелеотерапията в специално изградени солни стаи. Солната среда се създава от аерозолен генератор (халогенератор) с микропроцесорна система за управление. Солната стая, където се провежда лечението, се нарича "солен комплекс", "спелео стая", "солна пещера", и др. 

Халотерапия, insaltroom
Халотерапия, insaltroom