Политика за поверителност и бисквитки - (GDRP)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Какво регламентират тези правила за поверителност и на какво законово основание?

От 25 май 2018 г. в България започна да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

Какво означава лична информация?

Лични данни означава всяка информация, която ви идентифицира или би могла да бъде използвана за вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от вас при използването на услугите ни, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, които искате да ви изпращаме. Тази политика обяснява как обработваме вашите лични данни, какви са правата ви и как законът ви защитава.

Кой е администраторът на данни?

Съгласно приложимия закон за личните данни Големанова 26 ЕООД (Солна стая – in Salt) се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте. По-долу ще намерите цялата необходима информация за връзка:

Лейди Хелт ЕООД (Солна стая – in Salt)

ЕИК 206424374, гр. София, п.к. 1574 жк. Христо Смрненски бл.22 вх.Б ет.8 ап.61

web: www.insaltroom.com, тел. 0876 147 488

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Какви данни обработваме?

Възможно е да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас. Групирахме ги по този начин:

• Данни за самоличността ви – име и дата на раждане;

• Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес и/или телефонни номера;

• Данни за здравословното ви състояние, които могат да имат пряка връзка с провеждането на процедурите в Солна стая – in Salt;

• Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;

• Данни за транзакциите – подробности за плащанията от вас и други подробности за услугите, които сте закупили;

• Маркетингови и комуникационни данни – вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас;.

• Данни от извършвано видеонаблюдение.

Ние не събираме чувствителни лични данни относно за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, генетични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

Как събираме вашите лични данни?

Ние можем да събираме лична информация за вас по следните начини:

• Данни, които самите вие споделяте с нас

• Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги чрез формуляра „Съгласие за прилагане на солна терапия“;

• Данни, които споделяте с нас, когато разговаряме по телефона;

• Данни, които ни изпращате в имейли или писма;

• Данни във връзка с ваше участие в наши промоции или събития;

• Данни, които ни изпращате под формата на обратна връзка;

• Чрез видеонаблюдение.

С каква цел обработваме личните ви данни?

Вашите лични данни се обработват въз основа на основанията, предвидени в Общия Регламент.

Ние обработваме Ваши лични данни с няколко цели:

• за да ви предоставим нашите услуги;

• това, за което сте дали изричното си съгласие;

• за осъществяването на маркетингови проучвания;

• за статистика и анализ;

• за изпълнението на законовите задължения на Солна стая – in Salt.

В случаите, когато ние сме поискали вашето съгласие за дадена обработка на личните ви данни, вие винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си – запитването става чрез онлайн формата на нашия сайт. Ние ще ви отговорим в рамките на 30 работни дни. Ние поддържаме актуална база на съгласията за обработка на лични данни, с която можем да направим справка по всяко време. Оттеглянето на съгласието става по същия начин, по който сте го дали и ние ще ви предоставим информация – просто ни пишете на privacyinsaltroom@gmail.com

Как защитаваме данните ви?

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до личните ви данни по непозволен начин, промяна или разкриване. Ние не разкриваме личните ви данни на служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които нямат легитимно право на достъп до тях. В случай, че ваши лични данни се обработват от наши подизпълнители, ние гарантираме, че те обработват вашите данни само по наши указания, вкл. за гарантиране на сигурност и поверителност.

Маркетинг

За целите на маркетинга използваме и обработваме ваши данни, единствено и само за да ви информираме за нашите услуги, за да ви предложим по-добри условия по вече използвани услуги, за специални оферти или за да ви предложим услуга или продукт, които не ползвате, но смятаме, че биха били интересни за вас.

Информацията, с която разполагаме за вас, се състои от данни, които вие сте ни предоставили при ползването на услугите ни, както и такива, които събираме, когато използваме информационни или комуникационни технологии (например, посещения на интернет страницата ни, при банково разплащане и т.н.), за да имате достъп до услугите и тези канали, и за които вие сте дали своето изрично съгласие да обработваме лични данни за целите на директен маркетинг.

Разбира се, вие може да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто се свържете с нас на място, по телефон или имейл. Веднага след това Солна стая – in Salt ще преустанови обработването на вашите данни с маркетингова цел. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите съгласието си, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим определени продукти или услуги.

Какви са вашите права?

Общият регламент за защита на лични данни ви гарантира определен набор от права, които може да упражнявате при определени обстоятелства. Вие имате право да:

Да бъдете информирани

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на профилиране и автоматизирано вземане на решения. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние ще ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на искане, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомени до един месец от получаване на вашето искане.

Можете да поискате потвърждение дали и какви ваши лични данни се обработват, както и копие от тези данни.

Всяка информация, комуникация и действия по във връзка с вашите права се извършват и предоставят безплатно. Когато някои искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние може или да наложим разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

Ако обработваме непълни или неверни ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

Можете да поискате изтриването на личните ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Вие разбирате, че в зависимост от всеки конкретен случай може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните ни основания на за обработка на данните имат преимущество пред вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Можете да изискате предоставените от вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

• обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са  ни предоставени, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

Винаги щом счетете, че вашите права по отношение на обработката на лични данни са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. С цел да подобрим обслужването и комуникацията си с вас, ще бъдем благодарни, ако ни пишете за всякакви проблеми на privacyinsaltroom@gmail.com

Разрешаване на спорове и приложимо право

В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд – съответния съд в гр. София.

Всякакви спорове между нас и потребителите/ посетителите на сайта по повод лични данни могат и е желателно да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисия за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София.

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни и ние ще ги споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

Промени в настоящата информация

Възможно е периодично да актуализираме текста на тези правила за поверителност, за да ви осигурим максимално актуална и точна информация в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата www.insaltroom.com и на място в Солна стая – in Salt по подходящ начин, така че да узнаете за промяната своевременно.

С всяко ваше посещение на място или през сайта след промяна на тези правила, ще бъдете обвързани с тях.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА "БИСКВИТКИ"

Какво са „бисквитки“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове използваме и за какво са предназначени?

Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

  • Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия;

  • Да контролират сигурността;

  • Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него.

 

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

Управляване и изтриване на „бисквитки“

Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

  • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници;

  • Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване.

Публикувано на 25.05.2018г.